Benediktinsk spiritualitet

Ora et labora

Ordet munk betyder ”den som lever alene med Gud”. Man kan også sige som eremitten Evagrius Ponticus: ”En munk er en, der lever adskilt fra alle, og dog er dybt forbundet med alle”.

Et af de vigtigste mål for en benediktiner er åndelig vækst – at blive et bedre menneske hver dag for dermed at tjene Gud. Bønnen er en vej hertil, både fællesbønnen og den private bøn.

Ikke sætte noget højere end kærligheden til Kristus. (Benedikts Regel, kap. 4, 21)

Ingenting må således gå forud for tidebønnen. (Benedikts Regel, kap. 43,3)

Bønnen er kirkens hjerte og en bøn, der kommer fra hjertet, er som blodet i den organisme, der er verden. Nonner beder for hele verden. I vores afsondrethed er det formålet, at vi med vores hele eksistens og virke går i forbøn for dem, som ikke kender Gud.

Vi tror, at Gud er nærværende overalt, og at Herrens øjne alle vegne overvåger onde og gode. Lad os fremfor alt tro dette uden mindste form for tvivl, når vi fejrer gudstjenesten. Derfor skal vi altid overveje, hvad Profeten siger: Tjen Herren i frygt, og ligeledes: Syng salmene med visdom, og I englenes påhør lovsynger jeg dig. Lad os altså tænke på, hvorledes vi bør opføre os i Guds og hans engles nærvær, og lad os ved salmesangen stå således, at vort hjerte er i samklang med vor stemme.(Benedikts Regel, kap. 19).

Hvis du vil vide mere om benediktinsk spiritualitet, kan du finde viden og inspiration i bl.a. følgende bøger:

Litteratur liste –

Anselm Grun

Eksistentielle spørgsmål og svar
Anmeldelse – Bibliotek.dk – Net boghandel

Hver dag en vej til lykken
Anmeldelse – Bibliotek.dk

Den indre krafts kilder
Bibliotek.dk – Net Boghandel

Slut fred med din angst
Tilgiv dig selv
Benedict of Nursia
Jesus. The image of humanity
Thomas Merton

A search of solitude
The inner experience
The power and meaning of love
Wisdom of the desert
No man is an Island
Esther De Waal

Seeking life
Seeking God
The way of simplicity
Living with contradiction – an introduction to Benedictine spirituality
Hjertesprog – Porphyrios af Athos´ liv og visdomord.

Joan Chittister

The Rule of Benedict – insights for the ages
The breath of the soul
The search of belief

Andre Louf

Grace can do more

Enzo Bianchi

Words for the inner life

Abbot Christopher Jamison

Finding happiness