Klosterliv

Livet, at være og at virke for Gud.

Mangfoldigheden i nonnes liv afspejler Gudsuendelighed. Som nonne må man føle sig kaldet og af hele sit hjerte ønske at søge Gud og at være for Gud.

Når Herren søger sin arbejder i folkemængden som Han håber dette til, siger Han på ny: Hvem er det menneske, som er glad for livet og ønsker at se gode dage? Hvis du hører dette og svarer: Det vil jeg!, siger Gud til dig: Hvis du vil have det sande og evige liv, skal du vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig, du skal hode dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. Og når I gør dette, vil mine øjne hvile på jer og mine ører hører jeres bønner, og førend I når at påkalde mig, vil jeg sige til jer: ”Se, her er jeg!”