Vor Frue

Vor Frue på Aasebakken

“Ved indvielsen af klosteret på Aasebakken den 22. august 1942 medbragte biskop Suhr en ca. 1,20 m høj gotisk træskulptur, et relief, skåret ud af en massiv egetræstamme; Gudsmoder med Jesusbarnet. Den stammer fra den katolske middelalder og har formodentlig i slutningen af 1400-tallet været en del af udsmykningen i en jysk kirke. Gudsmoder havde i mange år sin plads i sakristiet i Sct. Ansgars kirke i København. Herfra tog biskop Suhr den med til Aasebakken.

Kun en gang om året forlader hun sin plads i kirkerummet for at være med i den årlige valfart til Vor Frue af Aasebakken.”

”Vor Frue Kloster Aasebakken” af Ingelise Schmidt, tidligere Søster Margarita. - Folk og minder fra Nordsjælland – 2009