at blive nonne

Man kan søge optagelse som nonne på Vor Frue Kloster, hvis man er katolik og fyldt 18 år.

Aspirant 3 måneder: Du bor på klostret og er en del af vores dagligdag.
Postulant 6-18 måneder: I højere grad inddraget i livet i klostret og den benediktinske spiritualitet.
Novice 2-2,5 år: Du får intensiv undervisning i benediktinernes liv, et nyt navn og ny klædedragt. Løfterne om stedfasthed, lydighed og klosterlig livsførelse. 3 – 9 år.
De evige løfter: Du bliver fuldgyldigt medlem af klosterfællesskabet.

’Når han optages, skal han overfor alle andre og overfor Gud og hans helgener i oratoriet afgive løfte om sin stedfasthed, sin klosterlige livsførelse og om sin lydighed, så han kan vide, at han vil blive dømt af Ham, han spotter, hvis han handler anderledes.’ (Benedikts Regel, kap. 58).