Benediktinsk spiritualitet

Et af de vigtigste mål for en benediktiner er åndelig vækst – at blive et bedre menneske hver dag for dermed at tjene Gud.
Bønnen er en vej hertil, både fællesbønnen og den private bøn.

’Ikke sætte noget højere end kærligheden til Kristus’. (Benedikts Regel, kap. 4, 21)
’Ingenting må således gå forud for tidebønnen’. (Benedikts Regel, kap. 43,3)

Bønnen er kirkens hjerte og en bøn, der kommer fra hjertet, er som blodet i den organisme, der er verden. Nonner beder for hele verden. I vores afsondrethed er det formålet, at vi med vores hele eksistens og virke går i forbøn for dem, som ikke kender Gud.

Vi tror, at Gud er nærværende overalt, og at Herrens øjne alle vegne overvåger onde og gode. Lad os fremfor alt tro dette uden mindste form for tvivl, når vi fejrer gudstjenesten. Derfor skal vi altid overveje, hvad profeten siger: Tjen Herren i frygt, og ligeledes: Syng salmene med visdom, og I englenes påhør lovsynger jeg dig. Lad os altså tænke på, hvorledes vi bør opføre os i Guds og hans engles nærvær, og lad os ved salmesangen stå således, at vort hjerte er i samklang med vor stemme. (Benedikts Regel, kap. 19).

Ordet munk betyder ”den som lever alene med Gud”.
Man kan også sige som eremitten Evagrius Ponticus: ”En munk er en, der lever adskilt fra alle, og dog er dybt forbundet med alle”.

Vil du mere vide om benediktinsk spiritualitet:

Benedikts Regel
Katolsk Forlag ISBN 978-87-92501-38-7

Gregor den Store: Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler
Katolsk Forlag ISBN 978-87-92501-44-8

Anselm Grun
- Eksistentielle spørgsmål og svar
- Hver dag en vej til lykken
- Den indre krafts kilder
- Slut fred med din angst
- Tilgiv dig selv
- Benedict of Nursia
- Jesus. The image of humanity

Thomas Merton
- A search of solitude
- The inner experience
- The power and meaning of love
- Wisdom of the desert
- No man is an Island

Esther De Waal
- Seeking life
- Seeking God
- The way of simplicity
- Living with contradiction – an introduction to Benedictine spirituality

Joan Chittister
- The Rule of Benedict – insights for the ages
- The breath of the soul
- The search of belief

Abbot Christopher Jamison
-Finding happiness