Messe og Tidebøn

Messen er på dansk og åben for alle.
Se kalenderen for nærmere information om tidspunktet.